top of page
bakgrunnbilde.jpeg

ENTEK.

Linjeforeningen for petroleum-, geologi- og batteri-ingeniørene ved Universitetet i Stavanger.

Om Entek

Entek er linjeforeningen for energi- og petroleumsingeniørstudenter ved Universitetet i Stavanger. Vi representerer bachelor- og masterstudenter innen petroleumsteknologi, petroleumsgeologi og batteriteknologi ved UiS.

Linjeforeningen ble opprettet våren 2011 under navnet Petroil, og har siden da jobbet for å forbedre studiehverdagen til våre studenter. I 2022 endret vi navn til Entek for å inkludere den nye studielinjen i batteri- og energiteknologi. Vi arbeider for å skape engasjement og samhold ved å arrangere sosiale aktiviteter, samarbeid med instituttet og ved å opprette god kontakt med næringslivet.

Våre samarbeidspartnere - 2023

Kontakt leder for å diskutere samarbeid, sponsoravtaler etc. 

partnership-business-man-shaking-hands-with-effect-digital-network-link-connection-graphic

Vår visjon

Vår visjon er å jobbe for studentenes interesser og skape et godt sosialt miljø, der alle studenter kan føle seg inkludert, akseptert og respektert. Vi arrangerer årlig store og små sosiale sammenkomster som studentfester, sosiale eventer, ekskursjoner og turer. Blant disse aktivitetene er den årlige Houstonturen for tredjeklassestudentene. Vi har også et godt samarbeid med linjeforeningene Aksel og Kis, og deler et felles volleyball- og fotballag, AKE IL. Alle studenter er velkomne til å delta på treningene, uavhengig av hvilken linjeforening de tilhører. Fotballaget spiller i studentligaen.

Vi arbeider kontinuerlig for å opprettholde og forbedre studietilbudet vårt. Entek er representert i instituttrådet for Energi og Petroleumsteknologi, og vi har en fagansvarlig som formidler våre meninger til dekanen og foreleserne. Vi har et godt samarbeid med universitetet og hjelper stadig studenter som ønsker å komme i kontakt, klage eller gi tilbakemeldinger til faglærere eller fag.

Vi jobber aktivt med å skape og opprettholde god kontakt med næringslivet for å gi studentene kunnskap om karrieremuligheter som venter dem. Vi informerer om kompetansemuligheter, internship-stillinger, trainee-stillinger og promotering av jobbutlysninger kontinuerlig. Gjennom studieløpet kan man besøke flere bedrifter eller delta på bedriftspresentasjoner og fagdager som blir arrangert. Vi er alltid åpne for nye samarbeid!

Vårt mål er å utruste våre studenter med faglig tyngde, engasjement og kompetanse, slik at de kan bli attraktive kandidater for Norges olje- og gass-sektor, batteriteknologi og andre energikilder.

Styret

Hovedstyret vårt består av ni ordinære medlemmer som blir valgt hvert år i februar under generalforsamlingen. Styremedlemmene har sine egne engasjerte medarbeidere som blir utvalgt av styremedlemmene. Mer informasjon om dette finner du på hjemmesiden “kontakt oss”.

Julie Dalseid

 • Grey LinkedIn Icon

Leder

+47 936 96 261

leder@entekuis.no

Celina Berg Nøkleby

 • Grey LinkedIn Icon

Nestleder

+47 948 02 213

nestleder@entekuis.no

Johan Agger Flyvholm

 • Grey LinkedIn Icon

Økonomiansvarlig

+47 953 68 861

okonomi@entekuis.no

Cornelia Bjerkvik

 • Grey LinkedIn Icon

Arrangementansvarlig

+47 940 36 055

arrangement@entekuis.no

Patrick Roarson Teigen

 • Grey LinkedIn Icon

Næringslivansvarlig

+47 976 81 895

bedrift@entekuis.no

Nora Opøyen Bratseth 

 • Grey LinkedIn Icon

Fagansvarlig

+47 986 97 334

fagansvarlig@entekuis.no

Filipp Løvseth

 • Grey LinkedIn Icon

Idrettsansvarlig

+47 941 47 886

idrett@entekuis.no

Malin Måland 

 • Grey LinkedIn Icon

PR ansvarlig

+47 458 75 793

pr@entekuis.no

Jon Asle Byrud

 • Grey LinkedIn Icon

Styremedlem

+47 984 38 239

styremedlem@entekuis.no

Ian Tetlie

 • Grey LinkedIn Icon

Styremedlem

+47 401 61 575

styremedlem@entekuis.no

Filipp Løvseth

 • Grey LinkedIn Icon

Idrettsansvarlig

+47 941 47 886

idrett@entekuis.no

Nora Opøyen Bratseth

 • Grey LinkedIn Icon

Fagansvarlig

+47 98697334

fagansvarlig@entekuis.no

Malin Måland

 • Grey LinkedIn Icon

PR-ansvarlig

+47 458 75 793

pr@entekuis.no

bottom of page